Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

20/20 ERHVERVSRETTET

20/20 Erhvervsrettet - er 20 ugers 10.klasse og 20 ugers erhvervsuddannelse.

Målgruppen omfatter

Til dig, som efter 9. kl. har et målrettet ønske om at påbegynde en erhvervsuddannelse og er uddannelsesparat, men ønsker at prøve uddannelsen af.

Til dig, som efter 9. kl. har et ønske om at påbegynde en erhvervsuddannelse, og som ønsker at styrke dine faglige forudsætninger eller forbedre udvalgte dele af din 9. klasses afgangsprøve eller tage (dele) af en FS10.

Til dig, som ønsker at få fodfæste på en erhvervsuddannelse, hvor der skrues ned for det faglige, og op for mere praktiskorienteret undervisning og social- og personlig kompetenceudvikling i relation til at kunne begå sig på en erhvervsuddannelse. 

Elevernes udbytte

I løbet af skoleåret bliver du hjulpet i gang med en ungdomsuddannelse. Dette foregår i tæt samarbejde mellem dig og dine lærere. Specielt vil din k-lærer følge dig meget tæt. Dette samarbejde har den klare målsætning, at du får valgt lige netop den uddannelse, du drømmer om og kan fastholde den fremadrettet.

Du får først og fremmest mulighed for at prøve erhvervsuddannelsen af i et 20 ugers grundforløb, som giver indblik, afklaring og fodfæste på uddannelsen.

Du kan samtidig, via det 20 ugers 10. klasseforløb styrke, dine faglige forudsætninger. Du kan desuden vælge at forbedre dine resultater i folkeskolens afsluttende prøver ved efter ½ år eller 1 år at forbedre udvalgte dele af din 9. klasses afgangsprøve eller tage (hele/dele) af en FS10.

Vi samarbejder med Aarhus Tech, Social- og Sundhedsskolen, Jordbrugets Uddannelses Center og Århus Købmandsskole. Der vil på Erhvervslinjen som minimum være følgende indgange, som du skal vælge en af:

  • Bygge & Anlæg samt Bil, fly & andre transportmidler på Aarhus Tech
  • Jordbrugets indgange på Jordbrugets Uddannelses Center
  • Grundforløbet Sundhed, omsorg og pædagogik på Social- og Sundhedsskolen
  • Merkantil (HG) på Århus Købmandsskole. Hvis du vælger den merkantile indgang, vil du få tilbud om et forberedende forløb, men du kan ikke påbegynde et grundforløb.

Mens du går på Center-10, vil du besøge de forskellige erhvervsskoler og møde elever derfra og få undervisning af lærere fra erhvervsuddannelserne.

 

20/20 ERHVERVSRETTET HAR 4 TEMAER:

Under  20/20 Erhvervsrettet finder du 4 temaer, som du skal vælge imellem, og som kan understøtte dig i dit valg af kommende ungdomsuddannelse.

(En del af tematimerne bliver brugt i forbindelse med udvidet brobygning/besøg på erhvervsuddannelserne.)

De 4 temaer indeholder forskellige valgfag - valgfagene skifter efter behov, og indholdet kan variere i de forskellige perioder. Eksempelvis:

1. KREATIVE OG NATURFAGLIGE FAG: F.eks.: Gastronomi eller Kunst/design eller Musik

2. MEDIE, KOMMUNIKATION, KULTUR OG JOB/UDDANNELSE: F.eks.: Film/medie eller   GoGlobal 

3SPORT OG FRILUFTSLIV: F.eks.: Fitness/sport/sundhed eller Fodbold eller Adventure

4. FAGLIGT FOKUS: F.eks.: Dansk eller Matematik eller Engelsk

 

HERUNDER KAN DU LÆSE MEGET MERE OM DET ENKELT VALGFAG:

Tryk derfor på det valgfag, du vil vide mere om

I 5 timer om ugen indeholder dit skema dette valgfag.

Det betyder, at du i 4 timer hver uge har andre fag end dansk, engelsk eller matematik - og du får mulighed for at lære noget helt nyt.   

Der udover kan du vælge at have tysk, fransk eller fysk/kemi - som samtlige elever i Center-10, kan vælge, ud over deres valgfag.

Dit skema vil altså bestå af obligatoriske 10. klasses fag, 5 timers valgfag samt eventuelt tysk, fransk og/eller fysik/kemi.