Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

FLEKSIBEL STUDIERETNING

Fleksibel studieretning er det rigtig valg for dig, hvis du er meget uafklaret omkring valg af ungdomsuddannelse, og samtidig synes, det er svært at overskue valgmulighederne. Du har sikkert behov for flere afklarende aktiviteter for at kunne vælge den rigtige ungdomsuddannelse.

Der vil være to retninger på den fleksible studieretning:

1) Fleksibel studieretning, hvor der målrettes arbejde med at forberede/udvikle de faglige, personlige og/eller sociale kompetencer. Evt. faglig undervisning (matematik og dansk) på små/mindre hold.

2) Fleksibel studieretning, hvor du er uafklaret på ungdomsuddannelse, og hvor forløbet sker med udvidet brobygning og/eller praktikforløb.

Under fleksibel studieretning findes P-klassen også - læs mere i kolonnen her til højre.

På Fleksibel studieretning gør vi mere ud af vejledningen. Der er mange vejledningsaktiviteter som f.eks. erhvervspraktik, brobygning/udvidet brobygning, virksomhedsbesøg, praktik og samtaler med din UU-vejleder, formålet er, at du bliver afklaret og klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Fleksibel studieretning består af klasseforløb på Center-10 og individuelle brobygnings/praktikforløb, der giver dig et godt grundlag for at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse. Vi forventer, at du har lyst til at arbejde med udvikling af dine faglige, sociale og/eller personlige kompetencer.

De obligatoriske fag (dansk, matematik, engelsk, samt evt. de obligatoriske tilbudsfag), vil specielt inden jul blive afløst/suppleret af vejledningsaktiviteter, samt f.eks. erhvervspraktik, brobygning, virksomhedsbesøg og samtaler med din UU-vejleder, for målet er, at du bliver afklaret og klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Om studieretningen

Der vil på den Fleksible studieretning være placeret projektuger og undervisning/brobygning, der foregår i et tæt samarbejde med de ungdomsuddannelser, du har mulighed for at søge ind på.

Det kan være gymnasiale uddannelser som STX, HHX, HTX, HF og EUX. Men det kan også være erhvervsuddannelser som eksempelvis indgange på Aarhus TECH, Merkantil/HG, SOSU, Jordbrugscentret, Tandteknikuddannelsen m.fl.

Holdene på studieretningen vil afspejle dine ønsker og valg. Du vil derfor komme til at gå på hold med elever med samme faglige interesse, indstilling og mål som dig selv. Du vil opleve, at studieretningen langt hen af vejen vil være individuelt tilpasset efter dine behov og muligheder. Målet er social og personlig afklaring og forberedelse til relevant/ønsket ungdomsuddannelse.

FLEKSIBEL STUDIERETNING HAR 4 TEMAER:

Under den Fleksible studieretning finder du 4 temaer, som du skal vælge imellem, og som kan understøtte dig i dit valg af kommende ungdomsuddannelse.

De 4 temaer indeholder forskellige valgfag:

1. KREATIVE OG NATURFAGLIGE FAG: F.eks.: Gastronomi eller Kunst/design eller Musik

2. MEDIE, KOMMUNIKATION, KULTUR OG JOB/UDDANNELSE: F.eks.: Film/medie eller      GoGlobal 

3. SPORT OG FRILUFTSLIV: F.eks.: Fitness/sport/sundhed eller Fodbold eller Adventure

4. FAGLIGT FOKUS: F.eks.: Dansk eller Matematik eller Engelsk

HERUNDER KAN DU LÆSE MEGET MERE OM DE ENKELTE VALGFAG:

Tryk derfor på det valgfag, du vil vide mere om

I 5 timer om ugen indeholder dit skema dette valgfag.

Det betyder, at du i 4 timer hver uge har andre fag end dansk, engelsk eller matematik - og du får mulighed for at lære noget helt nyt.   

Der udover kan du vælge at have tysk, fransk eller fysk/kemi - som samtlige elever i Center-10, kan vælge, ud over deres valgfag.

Dit skema vil altså bestå af obligatoriske 10. klasses fag, 5 timers valgfag samt eventuelt tysk, fransk og/eller fysik/kemi.