Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

GYMNASIAL STUDIERETNING

Den Gymnasiale studieretning er ideel for dig, hvis du overvejer en gymnasial uddannelse indenfor følgende områder:

  • Alment gymnasium (STX)
  • Handelsgymnasium (HHX)
  • Teknisk gymnasium (HTX)
  • HF
  • EUX

ET SPÆNDENDE ÅR

GYMNASIAL STUDIERETNING HAR 4 TEMAER:

Under den Gymnasiale studieretning finder du 4 temaer, som du skal vælge imellem, og som kan understøtte dig i dit valg af kommende ungdomsuddannelse.

De 4 temaer indeholder forskellige valgfag - valgfagene skifter efter behov, og indholdet kan variere i de forskellige perioder. Eksempelvis:

1. KREATIVE OG NATURFAGLIGE FAG: F.eks.: Gastronomi eller Kunst/design eller Musik

2. MEDIE, KOMMUNIKATION, KULTUR OG JOB/UDDANNELSE: F.eks.: Film/medie eller   GoGlobal 

3. SPORT OG FRILUFTSLIV: F.eks.: Fitness/sport/sundhed eller Fodbold eller Adventure

4. FAGLIGT FOKUS: F.eks.: Dansk eller Matematik eller Engelsk

 

HERUNDER KAN DU LÆSE MEGET MERE OM DE ENKELTE VALGFAG:

Du kan læse mere om hvert enkelt valgfag i nedenstående afsnit ved at trykke på det enkelte valgfag.

Det betyder, at du i 4 timer hver uge har andre fag end dansk, engelsk eller matematik - og du får mulighed for at lære noget helt nyt.   

Der udover kan du vælge at have tysk, fransk eller fysk/kemi - som du kan vælge udover de obligatoriske fag: Dansk, Matematik, Engelsk og Medborgerskab.

Dit skema vil altså bestå af de obligatoriske 10. klasses fag, 5 timers valgfag samt eventuelt tysk, fransk og/eller fysik/kemi.