Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

SAMARBEJDET MED UNGDOMSUDDANNELSERNE OG ØVRIGT NETVÆRK

Center-10, Aarhus High School har som mission at afklare og forberede unge mennesker til en ungdomsuddannelse. Det kræver et stærkt og godt samarbejde med de steder, hvor de unge skal hen..

Helt konkret er der et tæt samarbejde med Langkær Gymnasium og Århus Statsgymnasium på Gymnasial studieretning. Tillige samarbejdes der med HHX/Handelsgymnasiet på Århus Købmandsskole og med EUX på Aarhus Tech.

På 20/20 Erhvervsrettet er der et tæt samarbejde med Århus Købmandsskole, Århus Social- og Sundhedsskole, Aarhus TECH, Jordbrugets UddannelsesCenter og Skolen for Klinikassistenter, Tandplejer og Kliniske Tandteknikere.

Gastronomilinjen gennemføres i et tæt samarbejde med Aarhus TECH – indgangen Mad til mennesker.

På lærer/lærer-niveau er der på vejlederområdet (læsevejleder og matematikvejleder) et tæt samarbejde med Langkær Gymnasium og Århus Statsgymnasium samt Lærervejledernet-værk for EUD, To-sprogs taskforce og Medborgernet.

Nedenstående er en oversigt over skolens samarbejdspartnere i forhold til ungdomsuddannelsesområdet:

Århus Købmandsskole

Erhvervsuddannelsen og Handelsgymnasiet

Århus Sociale- og Sundhedsskole

Social- og sundhedsuddannelserne og Pædagogisk Assistentuddannelse.

Aarhus TECH (EUX)

Erhvervsgymnasiet og de fire erhvervsuddannelsesretninger

Jordbrugets UddannelsesCenter, Århus

Gartneruddannelserne, Skov- og naturteknikker, Dyrepasser og Landmand.

Skolen for Klinikassistenter, Tandplejer og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet

Gymnasieuddannelserne – STX & HF

Langkær Gymnasium, STX og HF (et samarbejde i relation til den internationale IB uddannelse er under forberedelse), samt Århus Statsgymnasium, Århus Akademi og VUC Aarhus

Produktionsskolerne: Tæt samarbejde med Produktionsskolerne – herunder Gøglerskolen – i Aarhus.

FO – Aarhus: Ordblindeundervisning

Militæret og Beredskabsstyrelsen: Valgfaget Task Force – dykning, har et tæt samarbejde med militæret (militærpraktik) og Beredskabsstyrelsen (brandslukning m.m.).

Fritids- og Ungdomsskolen – FU: Der er etableret et meget tæt samarbejde med FU  i relation til bl.a.: Task Force – dykning, lektiecafé og fritidsaktiviteter i feltet mellem skole og fritid.

Bankerne i Aarhus/Nordea: Elever på Center-10, Aarhus tilbydes i løbet af skoleåret kurset ” Finansiel uddannelse” – som er en del af bankernes CSR-strategi.

Virksomheder – praktik: Der er et veludviklet samarbejde med mange forskellig artede virksomheder i hele Aarhus området, hvor der individuelt kan tilrettelægges forlagt undervisning eller ulønnet praktik, således har Center-10 ansat praktikkoordinatorer.

Samarbejdet med ungdomsuddannelserne er tilrettelagt sådan, at der også er et udvidet lærersamarbejde mellem Center-10, Aarhus High School og ungdomsuddannelserne.