Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

KVALITETSRAPPORT

"Temperaturen" på Center-10, Aarhus High School - ny kvalitetsrapport fra 2015:

Hvert andet år gennemfører Børn og Unge/Aarhus Kommune en kvalitetsvurdering på skolerne i Aarhus. Således er ”temperaturen” også taget på Center-10, Aarhus High School.

I undersøgelsen evaluerer elever, forældre og medarbejdere skolen – det er således en samlet kvalitetsvurdering af skolen. Samtidig er det Aarhus Kommune/Børn og Unges tilsyn med skolen.

Der udarbejdes en kvalitetsrapport, som samlet set belyser effekterne og resultaterne af det, der laves på Center-10, Aarhus High School.

Vi orienterer hermed elever, forældre, medarbejdere, samarbejdspartnere og interessenter om resultatet af denne undersøgelse.

Det går godt

Når vi ser på resultaterne i kvalitetsrapporten, er vi særligt stolte af at kunne fremhæve den gode udvikling i forhold til:

·      Vores faglige og pædagogiske koncept i feltet mellem efterskoletanken (udvikling af personlige og sociale kompetencer) og highschool-tanken, hvor der er fokus på markant faglig udvikling.

·      Samarbejdet med ungdomsuddannelserne og erhvervslivet/virksomheder i Aarhus.

·      Udviklingen og prioritering af funktioner som ex.: Kontaktlærer, læse- og matematikvejleder, to-sprogskoordinator, AKT, IT-vejleder, socialrådgiverfunktionen m.fl.

·      Valgfagsudbuddet: Kunst & Design, Sport og Sundhed, Musik, Fodbold, Medie og Film, Task Force - dykning, Gastronomi m.flere.

·      En tilfredshed med skolen – blandt elever, forældre og medarbejdere - der ligger betydelig over gennemsnittet for skolerne i Aarhus Kommune.

·      Medarbejdere, der fagligt, pædagogisk og relationelt er meget kompetente i forhold til at arbejde med og i en ungdomskultur.

Vores udviklingspotentiale

Men vi kan selvfølgelig også blive endnu bedre på nogle områder. Vi skal de kommende år fortsat målrettet arbejde med indsatser på følgende områder:

·      Indsats vedr. minimering af ulovligt fravær blandt eleverne.

·      Markant udvikling af det faglig niveau hos eleverne.

Det vil vi gøre

·      Udvikling af de forskellige funktioner på skolen.

·      Alle medarbejdere efter-/videreuddannes i faglig læsning, samt en markant indsats på udvikling af det naturvidenskabelige område – matematik.

·      Fortsat systematik opfølgning/indsats på elev og hjemmet/forældrene i relation til ulovligt fravær

·      Opretholdelse af videncenter og lektiecafé.

Har I lyst til at læse mere om skolens resultater, kan I finde KVALITETSRAPPORTEN øverst til højre - både fra Center-10 - og hovedrapporten fra hele Børn og Unge.

 

Med venlig hilsen

Poul Højmose, Skoleleder

Center-10, Aarhus High School