Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

DU KAN OGSÅ VÆLGE KUN AT TAGE ET ENKELT FAG HOS OS

Hvis du mangler et fag, så har du mulighed for at læse dette fag op her.

Hvis du er under 18 år og mangler et fag for at have en fuld 10. klasse, kan du vælge at tage dette fag hos os. Eller hvis du mangler at forbedre dig i et eller flere fag, kan du tage enkeltfag.

Du vil blive tilknyttet en af vores klasser og følger undervisningen i det eller de fag, som du indskrives på.

Fagene kan være dansk, engelsk, matematik, tysk eller fysik/kemi, og du vil komme til prøver i faget på ligefod med skolens øvrige elever.

Der er løbende optag, forudsat at der er plads, og vi foretager en individuel (kompetence)vurdering, i forbindelse med optagelsen.
Undervisningsniveau:
Niveauet lægger op til, at den unge kan indstille sig til én eller flere af folkeskolens FS10 afgangsprøver. Eleven skal derfor have de nødvendige forudsætninger for at kunne modtage undervisning på dette niveau.
 
Gennemsnitligt lektionsantal:
Dansk, matematik: 5 lektioner pr. uge.
Engelsk, tysk, fransk: 4 lektioner pr. uge.
Fysik: 2 lektioner pr. uge

Start:
Der er mulighed for at tage 1 eller 2 moduler og  mulighed for at aflægge prøve i december/januar eller i maj/juni forudsat, at du kan indstilles til prøve - ud fra en vurdering af starttidspunkt, fremmøde/studieaktiv og aflevering af opgaver.

Lektier:
Der vil være hjemmeopgaver, som skal afleveres.

Sted:
Undervisningen foregår på Center-10, Aarhus High School, Høgevej 25, 8210 Aarhus V.

Yderligere oplysninger:
Viceskoleleder Anette Poulsen, mobilnr. 4185 69282 eller til skolens administration.