Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

VI ØNSKER DYGTIGE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE

Denne tilgang synliggøres også ved, at vi opfordrer vores medarbejdere til efteruddannelse og støtter deres uddannelsesønsker - i videst muligt omfang.

Derfor er det naturligt, at vi har budgetteret med dette i de økonomiske rammer, for at det kan virkeliggøres. Mange af vores medarbejdere har gennemført efteruddannelse på forskellige niveauer som linjefagsuddannelse, læsevejlederuddannelse, uddannelsen i dansk som andetsprog samt uddannelser på diplom, master og kandidatniveau.

Uddannelse er nødvendig for til stadighed at leve op til vores opgave som en innovativ og videnbasseret organisation, der kan opfylde Folkeskolelovens og samfundets krav om tilsvarende undervisning og læringstilbud for de unge.

Vi skal gøre en forskel for de unge.