Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

VI HAR SAMMENHOLD OG GODE ARRANGEMENTER

For os, betyder det noget at være sammen.

Lige fra skolen startede i 2009, har der været en god ånd i vores hus. Vi har en fælles personalestue, hvor hele personalegruppen kommer og spiser, henter en kop kaffe/the/chokolade eller sidder og sludrer i vores sofagruppe.

Nogle gange arrangerer vi eftermiddagshygge, hvor hele medarbejdergruppen laver noget sammen. Det kan være at spille en fodboldkamp, lytte til musik og spise lidt mad - eller der kan være arrangeret et temaarrangement fra ledelsens side. Vi kan finde på at mødes en fredag eftermiddag og hygge os.

Og så har vi jo sommerfest og julefrokost.

Sidste dag før sommerferien holder vi sommerfest, som holdes på skolen. Festen bliver arrangeret af forskellige medarbejdergrupper på skift, og nogle gange griller vi og hygger udenfor en del af aftenen.  

Sidste dag før juleferien holder vi julefrokost, og medarbejderne betaler også her et mindre beløb for at deltage. Arrangementet bliver planlagt på skift i grupper - så vi alle skiftes til at stå for arrangementet, og maden plejer vi at bestille udefra. Lærerbandet spiller op til dans, under konkurrence fra CD-musik og storsnakkende festdeltagere, og der plejer at være små konkurrencer og taler - og måske en fællessang.

NYTÅRSKUR.

Hvert år først i januar, inviterer ledelsen til nytårskur - og vi tager afsted i bus, til et arrangement med forskelligt kulturelt tema, og bagefter spiser vi og hygger sammen, for at ende ved skolen igen omkring midnat.

Desuden bliver der afholdt forskellige personalearrangementer hen over året.