Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

LÆS HVAD EN AF VORES GODE MEDARBEJDERE FORTÆLLER OM SIT JOB

Interview af lærer, Søren Gornitzka.

Beskriv dit første indtryk af skolen, den første dag du stod med "benene" plantet midt i Center-10.
Center-10 var et helt nyt center for 10. klasse, da jeg mødte op på skolen første gang. Det var en helt speciel følelse, fordi hele personalet var nyansat og havde det samme udgangspunkt fra starten. Vi skulle skabe en ny skolekultur, et nyt arbejdsmiljø, og atmosfæren emmede af nervøs energi og spænding. Vi havde kun få dage til at skabe et nyt fundament, inden eleverne mødte op til den første skoledag, og det var specielt på den inspirerende måde.

Hvilke tanker havde du om vores elevgruppe, da du mødte dem først, og hvad tænker du så i dag?
Jeg havde arbejdet med og undervist unge mennesker før, men ikke på en uddannelsesinstitution, hvor der var så stor kulturel og social spredning. Det gav mig især i begyndelsen nogle nye udfordringer. Med tiden har vi som lærergruppe i samarbejde med ledelsen afstemt vores tilgang til og arbejde med eleverne, samtidig med at vi har fået nogle gode redskaber til at imødekomme eleverne. Det giver en særlig dynamik at arbejde med unge, der er så forskellige og har så mange forskellige ting med i bagagen. Det gør arbejdet på Center-10 utroligt spændende.

Hvad er forskellen på at være lærer på Center-10 og på at være på en almindelig folkeskole?
Forskellen er først og fremmest, at vi som lærere kan fokusere på en aldersgruppe, hvilket betyder, at vi har den samme interesse i at hjælpe vores elever videre til en ungdomsuddannelse. Det giver selvfølgelig er særligt lærerkollegium, hvor vi kan bakke hinanden op om den samme gruppe af elever. Endvidere ser vi os mere som en uddannelsesinstitution, der peger fremad mod ungdomsuddannelserne, end en institution, der har tilknytning til folkeskolerne, bl.a. fordi vi ud over fagfagene lægger stor værdi i de forskellige linjefag, som eleverne kan identificere sig med på en anden og mere personlig måde. 

Center-10 har et komprimeret skoleår, hvor undervisningsdagene er fordelt på færre uger, og dermed er mere hektiske. Er der nogle fordele ved det?
Det giver et helt andet skoleår, der i perioder kan være ret omfattende, og hvor du som lærer løber stærkt. Men det giver også en enestående dynamik, fordi vi veksler mellem almindelig undervisning og projektorienteret undervisning, der er tværfagligt funderet, fx med OSO-opgave, projektuge og teaterkoncert. I en hektisk periode, hvor vi arbejder sammen på tværs af fag, kan det give en særlig fællesskabsfølelse, fx i forbindelse med vores indledende camp eller afsluttende gallafest.


Hvordan er en typisk hverdag på Center-10?
Det lyder som en kliché, men der er ikke mange hverdage, der er ens på Center-10. Der er stor afveksling, men jeg vil fremhæve fire arbejdsområder, som du som regel kommer i berøring med i løbet af en hverdag: undervisning, individuel kontakt til elever - og måske forældre - møde med og kontakt til lærerkollegaer og andre samarbejdspartnere samt forberedelse af undervisning.

Hvordan er det at modtage helt nye elever hvert år?
Det er inspirerende, fordi du møder nye elever, som du skal lære at kende, hvert år. Det betyder, at du fra begyndelsen af skoleåret skal gøre en stor indsats for at lære eleverne at kende. Det er vigtigt, at skabe gode relationer fra begyndelsen, og det er med til at gøre året hektisk. Det er selvfølgelig også hårdt at sige farvel til eleverne allerede efter et år, fordi du opnår stort og ofte personligt kendskab til eleverne.

Bruger lærerkollegerne hinanden som sparring?
Det synes jeg afgjort. Det handler både om den faglige og den pædagogiske sparring på tværs af fagene. Den kan fx handle om relationsarbejdet med de unge mennesker, fordi eleverne netop kommer med så mange forskellige ting i bagagen. Alle elever er unikke, og det betyder, at de har deres helt egen måde at være på, og det skal vi tage højde for, når vi skal løse forskellige udfordringer. Derfor er det vigtigt, at vi kan trække på hinanden.

Får du støtte og opbakning til videreuddannelse?
Ledelsen på Center-10 er rigtig god til at tage individuelle hensyn til den enkelte lærers behov for videreuddannelse. Vi er ekstra sårbare som et center for 10. klasse, fordi vi er afhængige af antallet af elever fra år til år. Det betyder, at vi er nødt til at udvikle og forny os for at holde fast i eleverne, fordi vi ligger i hård konkurrence med efterskoler og privatskoler.

Hvordan er de fysisk rammer på skolen - set i forhold til undervisningssituationen og også i forhold til dét at være medarbejder?
De fysiske rammer er blevet bedre i løbet af de første fire-fem år på skolen, men det er naturligvis ikke er alt, der har fungeret optimalt, for man laver ikke bare en folkeskole om til et center for 10. klasse. Vi har nogle andre behov som uddannelsesinstitution end en almindelig folkeskole. Men der bliver hele tiden arbejdet på at forbedre de fysiske rammer. I øjeblikket er hele vores indgang og kantineområde ved at blive ombygget til en ny indgangsportal, der bliver lysere, større og mere funktionel.

Hvordan ser fremtiden ud på skolen?
Et væsentligt kendetegn ved Center-10 er, at vi er under konstant udvikling. Vi prøver hele tiden at tilpasse os de krav og forventninger, skrevne og uskrevne anvisninger, som foregår i skole- og undervisningsverdenen disse år. I dette skoleår (2013-14) er vi især fokuseret på at forholde os til og arbejde med konsekvensen af den nye skolereform. Det er vigtigt, at vi er omstillingsparate, uden at vi mister os selv, vores identitet, som skole og som lærere. Derfor er det vigtigt, at vi handler og forsøger at skabe en spændende skole i samarbejde med ledelsen. Men det kræver undertiden mod og hårdt arbejde at tænke Center-10's udvikling og position i fremtiden.