Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

VÆRDIGRUNDLAG

Værdigrundlag for Center-10, Aarhus High School

Værdigrundlaget hviler på Aarhus Kommunes værdier om troværdighed, respekt og engagement samt Børn & Unges effekt mål: Forældreinddragelse, Trivsel og sundhed, Rummelighed, Læring og udvikling.

Mission

Center-10, Aarhus High School giver unge udskolingselever bedst muligt afsæt i forhold til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse – samt lyst til livslang læring og aktivt medborgerskab i et moderne, globaliseret samfund. – Vi uddanner til fremtiden!

Vision

Center-10, Aarhus High School er kendt som stedet, hvor unge trives, skaber relationer og forbereder sig optimalt til en ungdomsuddannelse. Vi er kendt for faglighed - kvalitet i og omkring undervisningen, engagement, glæde og energi.

 

Center-10, Aarhus High School er stedet, hvor unge imødekommes – uanset forudsætninger, men også stedet hvor der forventes, at unge tager medansvar for udfoldelse af eget potentiale og for fællesskabet.

 

Via lokalt, nationalt og internationalt udsyn og netværk er Center-10, Aarhus High School medansvarlig for et forpligtende samarbejde mellem 10. klasseskolerne i Aarhus, afgivende 9. klasseskoler, Ungdomsuddannelserne, UU, erhvervslivet i Aarhus og relevante forvaltninger i Aarhus Kommune i relation til målsætningen om, at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Værdier

Følgende grundlæggende værdier er fundamentet i vores tilgang til elever, personale og samarbejdspartnere:

 • Potentiale
 • Udvikling
 • Medansvar
 • Faglighed

Ovenstående værdier er funderet i, at Center-10, Aarhus High School vil have en meget høj grad af trivsel og arbejdsglæde.

Værdier med forklaring:

 • Potentiale: Vores udgangspunkt er ressource syn. Vi arbejder for, at den enkelte når sit ypperste potentiale – på diverse faglige fronter, personligt og socialt. Vi betragter mangfoldighed som en selvfølge i et moderne samfund, men også som en styrke, der kan skabe basis for innovation og udsyn.
 • Udvikling: Vi har forventninger og ambitioner i forhold til den enkelte – fagligt, personligt og socialt. Vi vil udfordre og eksperimentere. Vi laver fejl, men lærer af dem. Vi tror på livslang læring. Gennem tillid og anerkendelse skabes grobund for afprøvning af idéer, innovation og vækst i en bred betydning.
 • Medansvar: Vi forventer medansvar. Det gælder elever, forældre og personale. Det gælder både rettigheder/pligter og demokrati og inklusion. Vi er bevidste om vores ansvar, men vi kan ikke lykkes uden samarbejde.
 • Faglighed: Alle ansatte har store faglige kompetencer. Der er faglige ambitioner. Undervisningen skal baseres på evidens og evaluering i relation til konkret opstillede læringsmål. Fagligheden opnås bl.a. via faglig stolthed og muligheden for at præstere og udnytte sit potentiale i indsatser, der giver resultater.

STRATEGIPLAN 2015-2017

Strategiske mål

 1. Udvikle vores eksistensberettigelse som 10 klasse-center i Aarhus Kommune
 2. Gøre en forskel i forhold til 95 % målsætningen
 3. Være en attraktiv arbejdsplads i forhold til medarbejdere, der skal løfte opgaven
 4. En tydelig pædagogisk profil med fokus på læring og læringsmål for den enkelte elev
 5. Videreudbygning af netværk til ungdomsuddannelserne og erhvervsliv, herunder indførelse af EUD10.
 1. Stadfæste vores eksistensberettigelse:
 • Levere synlige resultater
 • Kommunikation og markedsføring
 • Udvikling af nye tiltag og indsatser.
 • Samarbejde med forvaltningen og det politiske system med henblik på at sikre vores navigationsmuligheder – særligt på de områder, hvor vi har anderledes vilkår end andre skoler i kommunalt regi
 1. 95 % målsætningen er det overordnede mål. Alle strategiske mål skal ses i et 95 % perspektiv.
 • Handlingsplan for indsatser for unge med anden etnisk baggrund end dansk
 • Handlingsplan for læse/skrive indsatsen (herunder OBU og DSA)
 • Handlingsplan for AKT/livsmestrings indsatsen – herunder projektforløb for unge med særlige behov
 • Handlingsplan for indsatser i Matematik (og Engelsk)
 • Kontaktlærerfunktionen
 • Handlingsplan for skole/hjem samarbejdet – kommunikationsstrategi (under udarbejdelse dec. 2014)
 • Kompetencecenteret
 1. En attraktiv arbejdsplads i forhold til medarbejdere, der skal løfte opgaven
 • Handlingsplan for kompetenceudvikling, som støtter vores strategi
 • Medindflydelse - organisationsudvikling og egne opgaver. Selv at præge sit arbejdsliv!
 • Deltagelse i netværk
 • Center-10 ånd og gensidigt inspirerende kollegialt samarbejde
 • Skolekultur og skolemiljø – sundhed og trivsel
 1. En tydelig pædagogisk profil med fokus på læring – og det, der virker
 • Handlingsplan for pædagogisk udvikling – ”læringsstreg” og klasserumsledelse
 • Vejlederkultur, der skaber resultater ”ind i undervisningen”
 • Handlingsplan for medborgerskab
 • Handlingsplan for entrepreneurship
 • Handlingsplan for pædagogisk it
 • Handlingsplan for evaluering og effektmåling
 1. Netværk
 • Handlingsplan for udbygning og udvikling af eksternt samarbejde

Justeret november 2014.