Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

UNGE I CENTRUM - UIC

 

Hvad er Unge i Centrum?
Unge i Centrum er et tilbud til unge i Aarhus Kommune, der i en periode har brug for lidt ekstra støtte og vejledning med henblik på at komme videre i uddannelsessystemet.

Hvem er vi skole for?
Målgruppen er sårbare unge i alderen 16 til 20 år, der ikke er under uddannelse, men som har afsluttet folkeskolen. Du skal have lyst til faglig og personlig udvikling samt lyst til at møde nye mennesker og få nye venner.

Forløb:

Et forløb på Unge i Centrum er som udgangspunkt et år med opstart i august. Vi har dog løbede optagelse, og forløbet kan også afsluttes tidligere, hvis det aftales.
Der er 20 timers undervisning om ugen - primært i tidsrummet kl. 0830 - 1330.

Formålet med Unge i Centrum er:
• At styrke din lærelyst.
• At udvikle din selvtillid, selvindsigt, ansvarlighed, fantasi, selvværd og således skabe baggrund for en positiv, personlig udvikling.
• At medvirke til, at du kan tage konkret og kvalificeret stilling til eget liv og fremtidsperspektiv.
• At give dig indsigt i dine job- og uddannelsesmuligheder.
• At styrke dig til at indgå i et positivt samarbejde og socialt samvær med andre.

Vi lægger vægt på:
• Helhed og samvær.
• Åbenhed og nærvær.
• At have et varmt, overskueligt og hjemligt miljø med trygge og forudsigelige rammer.
• At skabe tillid og gode relationer mellem vore elever og lærere.
• At give dig den nødvendige selvtillid og ballast til din videre færd i uddannelsessystemet og i livet som helhed.


Vi ønsker at skabe:

• Et differentieret undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i dine kompetencer og potentialer.

• Et sted, hvor du kan få hjælpe til udviklingen fra ung til voksen.

• Et sted, hvor du kan formidle dine egne oplevelser og erfaringer og tale om de  udfordringer, der er en del af livet, når man er ung.

• Et attraktivt og spændende ungdomsmiljø.
• Et sted, hvor du møder jævnaldrende og opbygger fællesskaber.
• Et kvalificeret lærested, hvor du møder en helt ny måde at lære på.


Du lærer:
• at klare dig selv og stå ved dine grænser.
• at lave sund mad, arbejde med kropsbevidsthed, bevægelse og sundhed.
• at håndtere udfordringer på en konstruktiv og fremadrettet måde.


Og du får:
• større selvværd og selvtillid.
• mulighed for at styrke og udvikle dig personligt.
• information og bliver guidet i dine valg for fremtiden.
• hjælp til at sætte realistiske mål og sætte fokus på uddannelse og arbejde.
• hjælp til at opbygge et sundt netværk.

Kontakt os og få mere at vide:
Unge i Centrum
Center-10, Aarhus High School
Høgevej 25
8210 Aarhus V
T: 6170 6146


Kontaktperson:
Thorkil Bjerrum
Mail: thorkil.bjerrum@skolekom.dk

 eller center-10@mbu.aarhus.dk

EGNE LOKALER