Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

10. KLASSES TILBUD ER EN DEL AF FOLKESKOLEN

 

Kontaktlærere og Homerooms:
Center-10, Aarhus High School er et sted, hvor de unge skal føle, at de bliver mødt og imødekommet – uanset hvilke forudsætninger de kommer med. Her er kontaktlæreren en central person.
 
En kontaktlærer har 10 - 12 elever “under vingerne”. Er der noget, den unge bliver i tvivl om undervejs, er det godt at have en kontaktlærer at spørge til råds. Kontaktlæreren er det direkte bindeled mellem skole og hjem.
 
Alle elever tilknyttes desuden et Homeroom (stamklasse) med 22 andre elever. Homeroom’et udgør den faste sociale base og det sociale omdrejningspunkt gennem hele skoleåret.
Unge skal have forskellige udfordringer for at nå målet. På Center-10 Aarhus High School tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs styrker og potentialer.
 
Alle elever kommer med forskellige forudsætninger. Derfor forsøger vi at afstemme mål og forventninger, så de passer til den enkelte elev via programmet Uddannelsesparat.dk.  Vi tilbyder undervisning, der understøtter lærelysten og giver mulighed for fleksible undervisningsformer med både klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsning, makkerpar, praktiskorienteret og individuel læring. Derfor har vi udviklet de tre studieretninger:
  • 20/20 Erhvervsrettet
  • Fleksibel studieretning
  • Gymnasial studieretning
 
 

Kontaktlæreren og kontaktgruppen: Allerede ved skolestart er du en del af en kontaktgruppe bestående af cirka 10 - 12 elever og en kontaktlærer. Kontaktgruppen mødes jævnligt og taler om de ting, der rører sig på skolen, derhjemme og i fritiden.

 

Kontaktlæreren er bindeleddet mellem dig, skolen og dine forældre. Hvis du har nogle personlige ting, du gerne vil drøfte med en voksen, er du altid velkommen til at lave en aftale med din kontaktlærer.

 

 
Samarbejde med ungdomsuddannelserne: Vi har etableret et tæt samarbejde med UU-vejlederne, ungdomsuddannelses-institutionerne og erhvervslivet i Aarhus og Østjylland, således at vores elever primært bliver bedst muligt forberedt til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
 

 

Skolehverdagen: Der tilbydes gratis morgenmad fra kl. 08.00 - 08.20 hver tirsdag til fredag.

Vi er en skole, der lægger vægt på sundhed og trivsel. Derfor er der også mulighed for at købe sund mad og drikkevarer i skolens kantine resten af dagen.

 

Udover valgfagstimerne, som i gennemsnit fylder 4 lektioner pr. uge, skal alle 10. klasse-elever have dansk, matematik og engelsk i gennemsnitligt 16 lektioner om ugen. Også periodefag indgår i dit skema (læs om periodefag længere nede).

 

 

Tilbudsfag: Tysk og fysik/kemi er såkaldte tilbudsfag, som du har mulighed for at vælge til. Er der 15 eller flere elever, der ønsker fransk, oprettes der et hold. Fransk oprettes ikke i skoleåret 2016-2017.

 

 

Folkeskoleloven er vores grundlag: Du kan læse lovgivningen for 10. klasse via nedenstående link til Undervisningsministeriet

 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fakta-om-folkeskolen/10-klasse