Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

KOMMUNIKATION MELLEM SKOLE, ELEVER OG FORÆLDRE

Vi kommunikerer via SkoleIntra/ForældreIntra/ElevIntra.

Generelt:

Det er meget vigtigt, at du checker din mail for, om der er kommet mail fra skolen - fordi vi kommunikerer via det elektroniske medier. Der kan være visse oplysninger, som sendes pr. brevpost - og visse lejligheder, hvor vi vælger at sende et papirbrev, men Skoleintra er vores udgangspunkt for kommunikation.

Vi vil sørge for, at SkoleIntra/ForældreIntra/ElevIntra er fyldt med de informationer, som I får brug for i hverdagen. På den måde sikrer vi, at I kan føle jer velinformeret.

Har I problemer med Intra, er I altid velkommen til at kontakte skolens administration på tlf. 8713 9210.

Kontaktlæreren:

Som elev og forældre kan I altid via Intra tage kontakt til kontaktlæreren. Mange kontaktlærere vil også udlevere telefonnummer, så I kan ringe/sms sammen.

Tilstedeværelse:

Til at registrere sygdom, fremmøde, udeblivelse, aftalt fravær etc., har skolen indført programmet Eprotokol, som registrerer den enkelte elevs fremmøde. 

Møder eleven ikke, eller er eleven mere end 5 minutter forsinket, tilgår der såvel elev som forældre en sms derom. Hver weekend modtager forældrene en mail vedrørende deres barns fremmødeoversigt for den forgangne uge.