Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

LÆSEINDSATS

Tilbud om ekstra hjælp til læsning og skrivning:

Vi har på Center-10, Aarhus High School ansat to læsevejledere og to matematikvejledere. Disse vil understøtte og kvalificere den faglige undervisning, så du får størst mulig udbytte af din skolegang.

Alle vores elever bliver screenet i læsning, skrivning og matematik. Det gør vi for at få størst mulig viden om den enkeltes faglige niveau og behov. Det er vigtige informationer for at kunne planlægge den helt rigtige undervisning for den enkelte elev. Ved behov tester vi desuden for ordblindhed og sætter derefter ind med vejledning og undervisning, der er tilpasset eleven. Ordblindeundervisningen er individuel på små hold.


 

ORDBLINDHED

Ordblindhed:

Har du altid haft svært ved at læse og skrive eller kun svært ved en af delene, kan det skyldes ordblindhed. Det er oftest arveligt ligesom evnen til at synge rent eller finde vej. Vi er alle født med forskellige evner, men du kan forbedre dine læse-og skrivefærdigheder gennem målrettet træning. Det har ingen sammenhæng med intelligens. Ordblindhed kan være mere eller mindre omfattende.

Når du læser, sker der måske det, at:
- du læser langsomt
- det er svært at overskue teksten
- du får ikke rigtig fat i alle ordene
- du læser ord forkert

Når du skriver, sker der måske det, at:
- du har svært ved at skrive de ord, du gerne vil
- du har svært ved at kende forskel på bogstaverne
- du bytter om på bogstaverne
- du har svært ved at skrive tekst, der skal hænge sammen

Vi tester for ordblindhed og sætter derefter ind med vejledning og undervisning, der er tilpasset eleven. Undervisningen er individuel på små hold for at tilgodese den enkelte elevs behov.