Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

SAMMENSÆTNING AF DIT SKEMA

Dit skema kan ændre sig i perioder: Som regel kører vi med samme skema hele skoleåret frem til skriftlig prøveperiode og synopseskrivning i foråret. Men der kan forekomme ændringer i grundskemaerne hen over året for at optimere på holdstørrelser, lærerbemanding osv.
Hver morgen skal du kigge på ElevIntra for at se, om der er sket akutte ændringer i dit skema (aflysning af timer, vikardækning mv.). Center-10 Aarhus High School aflyser sjældent undervisningen, men bruger i høj grad interne vikarer for at sikre eleverne den bedst mulige læring. Skulle det ske, at der aflyses en time, får du besked via sms.

Kontaktlæreren og kontaktgruppen: Allerede ved skolestart er du en del af en kontaktgruppe bestående af cirka 10 - 12 elever og en kontaktlærer. Kontaktgruppen mødes jævnligt og taler om de ting, der rører sig på skolen, derhjemme og i fritiden. Kontaktlæreren er bindeleddet mellem dig, skolen og dine forældre. Hvis du har nogle personlige ting, du gerne vil drøfte med en voksen, er du altid velkommen til at lave en aftale med din kontaktlærer.

Skolehverdagen: Tirsdag – fredag starter skoledagen med et gratis tilbud om morgenmad kl. 8.00 – 8.20 i skolens kantine/lounge. Her kan du mødes med dine kammerater og få en god og sund start på dagen.
Også i løbet af dagen er vores kantine åben, og du kan købe sund mad og drikkevarer i alle pauser (kun vand og frugt må medbringes i klasselokalet).

I løbet af en skoleuge modtager du undervisning i følgende:      

  • 4 timers dansk (nogle timer med to-lærer-ordning)

  • 4 timers matematik (nogle timer med to-lærer- ordning)

  • 3 timers engelsk

  • 4 x ½ times læsebånd

  • 2 timers medborgerskab

  • 1 kontaktlærertime

  • 4 timers valgfag (se beskrivelse andet steds på hjemmesiden) 

  • Enten 2 timers fag-boost (primært ekstra matematik) eller 3 timers fysik

  • Eventuelt 3 timers tilbudsfag i tysk