Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

BREV FRA INTEGRATIONSRÅDET

BREV FRA BØRNE-UNGERÅDET:

Kære Byråd.

I skal lige om lidt træffe endelig beslutning om lukning af Center 10 og flytning af eleverne til andre 10. klasser på folkeskolerne.

Vi opfordrer jer i medfølgende skriv til at gentænke denne beslutning og til at udsætte den, så I har mulighed for at skabe større viden og foretage en bredere evaluering af forholdet mellem de unges behov og de tilbud, der er etableret i Center 10.

Samtidig vil dette betyde, at I får lejlighed til at folde visionen om fremtidens tilbud i overgangsfeltet mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne ud - i højere grad end det var tilfældet, da denne sag var på dagsordenen den 16. december.

Der er stadig tid til at foretage analysen inden for den tidsfrist som gælder beslutninger om skolestruktur ændringer og der er stadig tid i forhold til budgettet, da ændringerne tidligst kan træde i kraft i august 2017.

læs mere her: http://center-10.dk/sp/p479449/file/Fullscreen/4d039bb0-d3bc-4712-a57b-fd84e95ec42e

Med venlig hilsen
Lisbeth Moltzen, formand Børn- og Ungerådet
 

CENTER-10 'S FREMTID - UDOVER SKOLEÅRET 2016-2017

Byrådet har den 14. september 2016 besluttet, at Center-10 skal nedlægges som skoletilbud fra august 2017. 

10-klasse elever kan således fra næste skoleår 2017-2018 og fremadrettet gå på henholdsvis Vestergårdsskolen, Tranbjergskole og Rundhøjskole.

Fokusskolen flyttes til Vestergårdsskolen. Tilbuddet til målgruppen for Unge i Centrum vil fremadrettet være forankret hos Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) som del af Alléskolen.
.........................................................................................................................................................

Dele af historikken her nedenfor:

Udmøntning af Aarhus Kommunes spareforslag 2016-2019 indbefatter blandt andet, at byrådet har indstillet, at Center-10 lukkes fra sommeren 2017.

Under alle omstændigheder betyder det, at Center-10 eksisterer i skoleåret 2016-2017, hvor vores kommende elever vil få et fantastisk skoleår sammen med mange nye kammerater og et engageret og kompetent personale.

Da mange - ud over det samlede personale på Center-10 - mener, det er en meget forkert overvejelse, at Center-10 foreslås nedlagt, er der fra mange sider iværksat forskellige tiltag. Det er Center-10 yderst taknemmelig for.

Her på siden vil vi vise nogle af de tiltag og tilkendegivelser, Center-10 får i denne svære periode.

Derudover kan du følge mere på Center-10's back-up facebook-side. Personalet på Center-10 er meget ydmyge og stolte over de utallige mange positive tilkendegivelser fra tidligere og nuværende elever:

https://www.facebook.center-10-back-up

Sidste nyt: se punkt 4 og 5 på Byrådsmøde 14.september 2016 - denne gang håber vi, Byrådet når til at træffe en beslutning:

Dagsorden til møde i Aarhus Byråd

Onsdag 14. september 2016, kl. 16.00

................................................................................................................................................

Tidligere fra byrådsmødet 25.april 2016:
"Byrådet har som del af budget 2016 – 2019 besluttet, at Center 10 skal nedlægges.
I vedhæftede udkast til indstilling er den konkrete udmøntning af forslaget beskrevet. Den vedhæftede indstilling omhandler alene nedlæggelsen af Center 10. Indstillingen sendes hermed i høring.
Høringsfristen er tirsdag den 21. juni klokken 10.00. "
Center-10 har indsendt de forskellige høringssvar rettidigt - såvel fra skolebestyrelsen og hele personalet og afventer en afgørelse.
.............

Men: Center-10, ledelse, personale, skolebestyrelse og mange andre interessenter kæmper fortsat i denne sidste høringsfase. Den endelige afgørelse vil være 31.8.2016 - Punktet blev ikke nået på Byrådsmødet, så dette blev udsat til 14.9.2016. Se ovenfor.