Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

IT PÅ CENTER-10, AARHUS HIGH SCHOOL

Strategi og målsætning for brug af it blandt elever, forældre og lærere

Center­10, Aarhus High Schooler en skole der har digitale tavler (Smartboards) i alle klasser, hvor alle lærere har deres egen computer og som insisterer på, at​ ALLE elever medbringer deres eget device​, det være sig pc, Mac eller tablet/iPad. Dette er vigtigt af flere årsager. For det første er det vigtigt, at den enkelte elev udbygger sine it­kompetencer, da samfundet og jobmarkedet fordrer sådanne og for det andet er det både smart og vigtigt, at alle elever kan (sam­)arbejde med undervisningsmaterialer af digital karakter.

Derudover er det vores overbevisning, at vi som skole ​potentielt​bedre kan nå den enkelte elev og differentiere i tempo og sværhedsgrad ved hjælp af ​forskellige it­undervisningsressourcer og it­værktøjer.

BYOD ­ Bring Your Own Device!

Udgangspunktet for at kunne fungere som en it­baseret skole er, at hver enkelt elev medbringer og anvender sin egen computer.
Center­10, Aarhus High School stiller i særlige
tilfælde, og i samråd med ledelse og forældre, 
udstyr til rådighed for de elever, som ikke selv har mulighed for at medbringe egne enheder.

Herudover stiller ​Center­10, Aarhus High Schoolcomputere til rådighed for elever som er eller bliver diagnosticeret ordblinde (den såkaldte it­rygsæk, der her består af en PC og log­in til enten CD­ord eller IntoWords). Desuden er der i Fokusskolen og modtageklassen indkøbt Chromebooks til eleverne.

Vigtige platforme på Center-10, Aarhus High School

1. Skoleintra

Skoleintra er fundamentet for al kommunikation mellem lærere og elever, forældre og lærere og personalet imellem. Det er således vigtigt at ALLE elever og forældre bliver logget på ved skoleårets begyndelse.

Eleverne logger ind på Elevintra (​http://www.center10­aarhus.skoleintra.dk/Pi) med deres Uni­login. Hvis det ikke kendes, henvender man sig til den tekniske IT­ansvarlige på skolen, for at få det udleveret.

Forældrene får adgang til Forældreintra (​http://www.center10­aarhus.skoleintra.dk/Fi) i starten af skoleåret. Brugernavn og kode sendes via SMS til alle forældre. Alternativt kan man henvende sig til kontoret, for at få sin adgangsoplysninger udleveret.

2. Google Apps for Education

Som noget helt nyt har Center­10, Aarhus High School valgt at tilmelde sig Google Apps for Education (i det følgende forkortet til GAfE). GAfE er en platform der giver

adgang til en række digitale læremidler, som f.eks.: kontorpakke, mail, kalender
og drev. Ved hjælp af UNI­login får både elev og lærer adgang til platformen,
hvor alting ligger på internettet. Platformen er kendetegnet ved høj tilgængelighed og fleksibilitet.

Det betyder at elever og lærere har let og hurtig adgang til deres filer og programmer fra alle deres enheder, uanset om det er en PC, laptop, tablet eller mobiltelefon. Programmerne kræver ingen installation og det eneste der er brug for er en browser ­ og så er man i gang. På den baggrund flugter GAfE fint med, at børnene og de unge i Aarhus Kommune skal have mulighed for at anvende deres egne computere, tablets og smartphones som en naturlig del af deres undervisning og læring.

Et af kendetegnene ved GAfE er, at det er nemt og hurtigt at samarbejde. Værktøjerne i GAfE gør det let og effektivt at dele f.eks. dokumenter, ­ ikke kun mellem elever og lærere, men også på tværs af skoler. Delings­ og redigeringsmulighederne gør det nemt for flere brugere at samarbejde i det samme dokument og alt foregår i realtid. Det betyder, at man altid har fat i den seneste version af et dokument, ­ så det er slut med at skulle sende vedhæftede filer frem og tilbage.1 Center­10 informerer om denne mulighed i begyndelsen af studieåret 2015/2016.

1 Kilde:

http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Boern­og­Unge/PA/PI/Center­for­Laering/Kraftcenter­fo r­paedagogisk­it/Spor­2/Google­Apps­for­Education.aspx

Forventninger til elevens brug af it

Eleverne skal i løbet af skoleåret bruge deres computere/device til:

Informationssøgning og databearbejdning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer,

der sætter dem i stand til at...

­         udøve kildekritik

­         begrunde valg af søgestrategi

­         analysere og vurdere indholdet på et websted

­         analysere og vurdere et materiales status mht. ophavsret og relevans,

         analysere, vurdere og bearbejde data, der er opsamlet med digitale dataopsamlingsværktøjer.

Produktion og formidling

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at...

 • arbejde med tekstbehandling

 • bruge forskellige online ressourcer som f.eks. Google Drev og Google

  Apps m.fl.

 • ­  arbejde med regneark

 • arbejde med præsentation og slideshow

  (f.eks. Powerpoint – Slides – Prezi)

 • arbejde med lydredigering (optages med mikrofon eller mobil og redigeres med

  f.eks. Audacity)

 • arbejde med videoredigering (f.eks. Moviemaker, iMovie eller Final Cut Pro X)

 • bruge et digitalt videokamera (skolens kameraer eller mobilkameraer)

 • planlægge og tilrettelægge en produktion af et IT­ og medieprodukt, lære sig nye

  funktioner i et program og kende forskellige lagringsmetoder

 • kende regler for digital overførsel og opbevaring af personlige oplysninger

  Analyse

  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at...

 • forholde sig til IT­ og medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser

 • forholde sig til IT­ og medieprodukters troværdighed

 • analysere, vurdere og tage stilling til elektronisk offentliggørelse ud fra kvalitative, æstetiske og    etiske overvejelser

 • analysere, vurdere og tage stilling til brugen af digitale kommunikationsværktøjer

 • analysere og vurdere netbaserede tjenester

 • En bedre brug af it skal også understøtte øget inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning i folkeskolen. Digitaliseringen gør det muligt at lære på den måde, i det tempo og på det niveau, der bedst passer til den enkelte elev. Eleverne skal kunne bruge teknologien kreativt og kritisk, vurdere kvaliteten af information på internettet, udtrykke sig i de nye medier og samarbejde digitalt og internationalt.